ቃል-ኪዳን ወይ ምስጢረ ተኽሊል ምስጢር እዩ ምባል እንታይ’ዩ ትርጉሙ?

FAQ ሕቶታትኩምCategory: Questionsቃል-ኪዳን ወይ ምስጢረ ተኽሊል ምስጢር እዩ ምባል እንታይ’ዩ ትርጉሙ?
Servant Staff asked 8 years ago

ቃል-ኪዳን ወይ ምስጢረ ተኽሊል ምስጢር እዩ ምባል እንታይ’ዩ ትርጉሙ? ኣብ ቤተ ክርስትያን ቃል-ኪዳን ምእሳር። እንታይ እዩ ጥቕሙ? ንቃል-ኪዳን ከም ጸዋዕታ እንታይ ዓይነት ምቅርራብ የድልዮ? ኣበየናይ ኲነታት ቃል-ኪዳን ኪፍታሕ ይከኣል? ሕውስ ቃል ኪዳን መዓስ እዩ ዝፍቐድን ዘይፍቀድን?